Σχετικά με εμάς

Το Forum Ελληνικής Καινοτομίας και Στρατηγικής είναι εθελοντικός οργανισμός, ο οποίος με συντονισμένες δράσεις θα συμβάλλει στην αναγκαία προσπάθεια της χώρας και των πολιτών της για μια νέα πορεία στην πολιτική, τις κοινωνικές σχέσεις, την οικονομία, το περιβάλλον.
Το Forum Ελληνικής Καινοτομίας και Στρατηγικής κρίνει αναγκαία την θεσμοθέτηση Εθνικού Συμβουλίου Στρατηγικής το οποίο θα χαράσσει ενιαία στρατηγική για κάθε κρίσιμο τομέα δράσης της χώρας ώστε να διασφαλίζονται η συνέχεια του κράτους και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών.
Σε αυτό το πλαίσιο:

 • Εκπονούμε μελέτες και έρευνες  (είτε αποκλειστικώς με τα μέλη μας είτε και/σε συνεργασία με ειδικευμένους ερευνητές), για θέματα της επικαιρότητας με σκοπό να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για τις  κοινωνικές ομάδες αλλά για το πολιτικό σύστημα. Θέλουμε να ανιχνεύσουμε τη γνώμη αλλά και να αφουγκραστούμε τον τρόπο σκέψης και προβληματισμού των πολιτών για κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Ελλάδα και διεθνώς.
 • Διοργανώνουμε εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, focus groups κ.α.) με ομιλητές και συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και συμμετέχουμε σε εγχώρια και διεθνή fora με σκοπό την υποβολή προτάσεων με εφαρμόσιμες λύσεις.
 • Παρεμβαίνουμε δημόσια για θέματα που προκαλούν το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον μέσω ανακοινώσεων, συνεντεύξεων και άρθρων των μελών μας.
 • Δημιουργούμε δεξαμενές σκέψης (think tanks) στους κρίσιμους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής δράσης σε Ελλάδα και διεθνώς.
 • Συνεργαζόμαστε  με Ινστιτούτα συναφούς στόχευσης σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Οι στόχοι μας

Η κατάθεση υλοποιήσιμων προτάσεων για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες συνδυάζοντας την εφαρμογή της θεωρίας (συμπεράσματα από μελέτες) και της πράξης (σε λειτουργικό & παραγωγικό επίπεδο), αποτελεί κύριο μέλημα μας.Το Forum αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό που επιθυμεί την αναδιάταξη των δυνάμεων που χαράσσουν και διατυπώνουν προτάσεις και θέσεις πολιτικής, ώστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δηλαδή οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να συντελέσουν σε μια από κάτω προς τα πάνω (bottom up) προσέγγιση συνεισφέροντας με τις προτάσεις τους στον δημόσιο διάλογο.
Για το λόγο τούτο επιδιώκουμε την άμεση εμπλοκή πολιτών, φορέων & επιχειρήσεων που έως τώρα παραμένουν ανενεργοί και αμέτοχοι για το λόγο ότι δεν τους καλύπτουν οι υπάρχοντες φορείς και θεσμοί.
Ενδεικτικά (και όχι αποκλειστικά) οι τομείς που θα μας απασχολήσουν είναι:

 • Ψηφιακές Υπηρεσίες / Νέες Τεχνολογίες / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Μεταφορές & επικοινωνίες
 • Τουρισμός & Ναυτιλία
 • Φορολογικό και Ασφαλιστικό Πλαίσιο
 • Επενδύσεις / Εξωστρέφεια
 • Πάταξη της διαφθοράς και Έλλειψη Διαφάνειας
 • Αποτελεσματική Αντιμετώπιση Πολυνομίας & Κακονομίας
 • Απασχόληση & Δια Βίου Μάθηση
 • Υγειονομική Περίθαλψη & Δημόσια Υγεία
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Προστασία του περιβάλλοντος
 • Υδάτινοι & Επισιτιστικοί Πόροι / Ενεργειακός Εφοδιασμός
 • Ασφάλεια
 • Κοινωνικός Αποκλεισμός

Σύγχρονοι προβληματισμοί

Το σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις, διαρκή αναδιάρθρωση και νέες απαιτήσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, οι αλλαγές στις ενεργειακές τεχνολογίες, τα κρυπτονομίσματα, οι κυβερνοαπειλές, η ταχύτητα διάχυσης των πληροφοριών, η κατάργηση των παραδοσιακών συνόρων λόγω της τεχνολογίας δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό τοπίο στις αγορές εκπαίδευσης και εργασίας.

Το κοινωνικό κράτος δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου πολίτη ― εργαζόμενου, εργοδότη, ελεύθερου επαγγελματία. Η ταχύτατη εξέλιξη και αλλαγή σε θεμελιώδη χαρακτηριστικά της οικονομίας, της πολιτικής και της κοινωνίας μας, όπως είναι οι εργασιακές σχέσεις, η οικονομική δραστηριότητα, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, η 4η τεχνολογική επανάσταση, οι συνεχείς μεταναστευτικές ροές καθώς και μια σειρά άλλων ζητημάτων δημιουργούν επιπτώσεις που ταλανίζουν τους πολίτες.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι χώρες που αγκαλιάζουν την καινοτομία κερδίζουν σε θέσεις εργασίας (όχι μόνο για τους πολίτες με πτυχία αλλά και για όσους έχουν χαμηλότερη εξειδίκευση) και αποκτούν ευελιξία και ικανότητα να κρατήσουν τους νέους κοντά τους.

Σε αντίθεση με  άλλες χώρες, στην Ελλάδα υπάρχει έλλειμμα πολιτικού και κανονιστικού πλαισίου που να ενθαρρύνει την ψηφιακή διακυβέρνηση, την σύνδεση της έρευνας και της παραγωγής, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη στήριξη των ανέργων με έμφαση στη δια βίου μάθηση αλλά και σε άλλους ακόμη τομείς όπως η φορολογία  ή το ασφαλιστικό.

Οι νέες γενεές θα πρέπει να παραλάβουν την σκυτάλη απελευθερωμένες από τα βαρίδια που τους κληροδότησαν οι προηγούμενοι και να αντεπεξέλθουν στις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την παγκοσμιοποίηση, εκμεταλλευόμενες την καινοτομία αλλά και με μια στρατηγικά ενιαία αναπτυξιακή πολιτική.

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Μάθετε πρώτοι τα νέα μας!

  Κατεβάστε το newsletter εδώ