Συμβουλευτική Επιτροπή

Θάνος Νιφόρος
Θάνος ΝιφόροςΟικονομολόγος
Ο κος Νιφόρος (49) είναι οικονομολόγος με 25ετή δραστηριότητα στο χρηματοπιστωτικό τομέα με σημαντική εμπειρία στη προσέλκυση Ξένων Άμεσων και Έμμεσων Επενδύσεων.
Δημήτριος Νικ. Γιακουμάκης
Δημήτριος Νικ. Γιακουμάκης
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ινστιτούτων Ομαδικής Ανάλυσης (E.G.A.T.I.N.) & της Παγκόσμιας Ένωσης Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (I.A.G.P.), του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων και του Συλλόγου των Μουσικο-Ψυχοθεραπευτών της Αμερικής.